داروهاي ضد دل درد – ضد قولنج – و باد شكن

 گیاهان دارویی چیست؟ قبل از ظهور هر گونه داروی شیمیایی و کشف تاثیرات این مواد بر روی بدن انسان و حیوان از گیاهان به عنوان دارو استفاده می شد. گیاهان دارویی از جمله گیاهانی هستند که حداقل یکی از قیمت های ریشه ساقه و یا برگ گیاه را می توان برای درمان یک یا چند بیماری به کار گرفت. معمولا از ترکیب گیاهان دارویی در کنار سایر روش های درمانی مانند زالو درمانی ، بادشکن و .. بهره برده می شود. [...]