چاقی

آیا زالو درمانی و روغن زالو برای درمان چاقی مناسب است؟ در طب سنتی روش های بسیار فروانی برای درمان وجود دارد. در این مورد، این گستردگی تا جایی است که بیمار می تواند خودش روش درمانی مورد نظر را انتخاب کند ولی باید این مورد زیر نظر متخصص طب سنتی ایرانی انجام گیرد. با وجود این گستردگی دیگر دلیلی برای بیماری های مزمن چون چاقی و اضافه وزن یا حتی سرطان وجود نخواهد داشت. برای هر بیماری در طب [...]