پرورش و تکثر زالو

خبرگذاری مهر: توسعه اشتغال با پرورش زالو – کمک شرکت های دانش بنیان به اقتصاد

مصاحبه با خبرگزاری مهر : شرکت دانش بنیان رشد فناورانه کاسپین توسعه دهنده اشتغال از طریق زالو برای مطالعه کامل متن خبر می توانیدبه اینجا مراجعه کنید   تاریخ : 20 شهریور 97